Stor støtte til mediation

31. januar 2019

Mediation giver mening og sparer såvel borger som samfund tid, penge og kræfter ved at undgå langstrakte retssager. Dreyers Fond støtter derfor Mediationsinstituttet, der tilbyder konstruktiv konfliktløsning uden om retten.

”Advokatfirmaerne kan se meningen med mediation, fordi det udfylder gabet mellem forhandling og proces, og derfor indgår flere og flere partnerskabsaftaler med os i disse år,” fortæller direktør i Mediationsinstituttet, Thomas Samsø Bloch.


Udvider advokatforretningen

Mediationsinstituttet har partnerskabsaftaler med en lang række af branchens største spillere og formidler kontakt til mediatoradvokater inden for alle juridiske områder.

”Med mediation kan enhver advokatvirksomhed tilbyde den fulde palette indenfor konfliktløsning, fordi de får et ekstra niveau at stå på. Hvis forhandlinger mellem parter bryder sammen, er mediation en oplagt mulighed i stedet for at gå direkte i retssalen,” forklarer Thomas Samsø Bloch.

I byggebranchens regelsæt

Især inden for byggebranchen er mediation tiltagende anerkendt og anvendt. Allerede i 2015 indledte Mediationsinstituttet et samarbejde med Voldgiftsnævnet, der også har ønsket mediation mere udbredt. I dag er mediation en del af de nye AB-regler af og for byggeriets parter.

”En femtedel af erhvervslivet har med byggeriet at gøre, og bygherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere er indbyrdes afhængige. Knækker kæden ét sted, får det følgevirkninger i alle led og kan stoppe byggeprocessen. Det er dyrt for alle,” siger Thomas Samsø Bloch.

Voldgiftssystemet skulle klare sager i byggebranchen hurtigere og smidigere end retssystemet, men presset er for stort, så i praksis trækker konflikter også ud her.


Direktør i Mediationsinstituttet, Thomas Samsø Bloch.

Succes i USA og Europa

Både Europa og USA har stor succes med mediation både i byggebranchen og inden for andre brancher. Mediationsinstituttet er stiftet som en professionel organisation, med det mål at få det samme til at ske i Danmark, fortæller direktøren derfra:

”Vores mission er i endnu højere grad at få mediation på dagsordenen, ved at generere idéer, iværksætte projekter, formidle og udpege mediatorer. Tiden er rigtig, for de fleste kan se rationalet i undgå dyre og opslidende retssager, og samtidig finde løsninger, hvor man fokuserer på det fremtidige samarbejde – både klienter og advokater”.

Video om mediation

Mediation er et professionelt værktøj, der sparer alle parter tid og penge. Se hvad mediation handler om, og hvorfor det er så effektivt et værktøj i denne video.

Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution, der er stiftet af Advokatsamfundet og støttet af Danske Advokater. Mediationsinstituttet repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, der alle er underlagt etiske regelsæt fra både Danske Mediatoradvokater og Advokatsamfundets.

Konstruktiv konfliktløsning

Målet med mediation er hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed at få løst konflikter, der ellers kan koste dyrt i tabt omsætning og omdømme. En mediator hjælper parterne til at forstå hinanden og finde løsninger i fællesskab på meget kortere tid og til færre omkostninger end retssager eller voldgiftssager typisk kræver.