Tidligere hædersprismodtagere – arkitekter

2017 Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen.

2016 Arkitekt Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Med sit åbne, skarpe og reflekterende blik på omverdenen og sine fine evner til at omsætte stoffet i vedkommende projekter, er hun en markant udøver af faget.

2015 COBE v/Dan Stubbergaard for tegnestuens virtuose evne til at favne byens dagligliv i uprætentiøse og animerende rammer.

2014 Arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda for deres indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger og byrum.

2012 Landskabsarkitekt Marianne Levinsen for hendes poetiske og indlevede arbejder med landskab og byrum.

2011 Arkitekt Bjarke Ingels for hans uforfærdede og overraskende måde at tænke det at bygge og bo.

2010 Arkitekt Jan Gehl og hans faglige partner gennem 10 år, Helle Søholt, for parrets overbevisende måde at bringe fokus på den menneskelige dimension i byplanlægningen verden over under parolen: Byer for mennesker.

2009 Arkitekt Richard Leplastrier for hans genuine forståelse af bæredygtighed i ordets egentlige betydning ud fra en filosofi, som bedst kan sammenfattes i devisen: ’Let’s cultivate less!’

2008 Arkitekt Steen Høyer for sit inspirerende virke med at udvikle landskabskunsten og sætte overordnede kvalitetsrammer for en bæredygtig udvikling af det åbne land.

2007 Arkitekt Erik Christian Sørensen for sin livslange indsats for bygningskunsten og sin enestående gerning som lærer og professor ved Kunstakademiets arkitektskole.

2006 Arkitekt Jørn Utzon da han gennem sin måde at arbejde med faget på formår at tydeliggøre sammenhæng mellem inspiration, ide, skabelse og værk på en måde, så det til alle tider vil være et lærerigt og inspirerende forbillede for andre.

2005 Tegnestuen Entasis ved arkitekterne Signe og Christian Cold for den følsomme og bevidste gennemførelse af deres projekter, der udføres med åndfuldhed, magi, usædvanlig høj kvalitet og stor bevidsthed om de arkitektoniske virkemidler.

2004 Jens Markus Lindhe for sin imponerende gerning som arkitekt og arkitekturfotograf, hvor han gennem sine arkitektbriller ser og finder sjælen i de objekter, han får til opgave at fotografere.

2003 Arkitekt Stig Lennart Andersson for sin usædvanlige følsomhed og disciplin og respekt for detaljens og materialernes betydning.

2003 Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen for sin evne til meget modent, originalt og selvstændigt at tolke tiden.

2002 Arkitekterne Lene Tranberg og Boje Lundgaard for deres markante kunstneriske virke med mange og smukke byggerier i et meget alsidigt spektrum.

2001 Professor Knud Holscher for sit store talent for formgivning fra overordnet planlægning og bygningskunst til design.

2001 Professor Nils-Ole Lund for på sin begavede måde at blande sig i arkitektfaglige spørgsmål og som en af initiativtagerne til oprettelsen af Århus Arkitektskole.

2001 Arkitekt Marianne Ingvartsen for sit engagement inden for undervisning og i praksis og konkurrencer indenfor byfornyelse og boligbyggeri.

2001 Kgl. Bygningsinspektør Jens Fredslund for sit hensynsfulde og højt kvalitetsfulde arbejde med restaurering af offentlige bygninger.

2001 Arkitekt Knud Fladeland for sit talentfulde arkitektarbejde gennem flere konkurrencer med fremsynede og forventningsfulde resultater.

2001 Professor Sven-Ingvar Andersson for sit også internationalt set højt kvalificerede arkitektarbejde indenfor have- og landskabsarkitektur.

1999 Arkitekt Henning Larsen for sin evne til at skabe fremragende bygningskunst, der giver større oplevelser end opgaverne forudsætter.

1998 Kgl. Bygningsinspektør, arkitekt David Bretton-Meyer for sin betydelige indsats med at højne hensynet til, plejen af og respekten for vores arkitektoniske arv, herunder hans restaureringer af nyklassicistiske bygninger som f.eks. Københavns Universitet.

1997 Arkitekterne Knud Friis og Elmer Moltke for en gennemgående holdning af robusthed og kvalitet, uanset opgave og uanset økonomisk baggrund samt for den dygtighed, den professionalisme og den arkitektoniske nerve, som bekræfter kvaliteten.

1995 Professor Tobias Faber for sin betydning for den danske arkitektstand, for arkitektuddannelsens kvalitet og fagets udvikling.

1992 Professor Mogens Koch for gennem et langt liv at markere et kvalitetsniveau og en holdning af uvurderlig betydning for dansk brugskunst. Hædersprisen er en portrætbuste til Kuppelsalen på Charlottenborg udført af billedhuggeren Knud Nellemose.

1989 Arkitekturprisen tildelt udgivelsen af dokumentarisk publikation om arkitekt Johan Otto Spreckelsens bygningsværk “La Grande Arche de la Défence” også kaldet “Kuben” i Paris.

1988 Arkitekt Hanne Kjærholm for den høje kvalitet og individualitet samt fornemme afbalancering af kontinuitet og modernitet.

1985 Arkitekt Ulrik Plesner for sin indsats som arkitekt og pædagog uden for Danmark, i Sri Lanka og Israel.

1984 Arkitekterne Johan Fog og Per Følner for Wasa-projektet i Stockholm.

1982 Arkitekt Vilhelm Wohlert for restaurering af Københavns Domkirke.

 

Foto viser Bjarke Ingels, modtager af Dreyers Fonds hæderspris 2011. Foto: Carsten Snejbjerg.