Advokathædersprisen 2019

23. marts 2019

Advokat Kirsten Reimers-Lund modtog Dreyers Fonds Hæderspris 2019 på baggrund af bestyrelsesens motivering ved advokat Claus Barrett Christiansen, der er gengivet i det følgende.Dreyers Fonds motivation

Dreyers Fonds Advokathæderspris går i år til advokat Kirsten Reimers-Lund.

Kirsten er juridisk dygtig og en personlighed inden for familieretten. Hun har et stort fagligt engagement og et stort socialt engagement. Hun er revystjerne og en værdsat kollega.

I en menneskealder har Kirsten Reimers-Lund arbejdet med familieret og været en af hovedkræfterne bag at bringe familieretten op til et niveau, hvor det ikke længere var noget, alle kunne lidt, eller noget man gav til fuldmægtige.

Kirsten Reimers-Lund gjorde familieretten til et juridisk speciale, så det blev respekteret på linje med andre væsentlige juridiske specialer, hvilket har medvirket til at udvikle retsområdet og tiltrække dygtige jurister, som vil arbejde med familieret.

Kirsten Reimers-Lund har gennem en stor indsats i Advokatrådet og gennem udvalgsarbejde inden for familieret og rettigheder for børn været med til at præge retsudviklingen på området.

Hun har været respekteret blandt kolleger for sin utrættelige indsats, også selvom hun med egne ord til tider har været ”pisseirriterende” for at få det igennem, som hun synes, er rigtigt og tror på.

For mange kvinder i advokatbranchen har Kirsten Reimers-Lund været et eksempel til efterfølgelse; en stærk kvinde, som selv med børn i en tidlig alder, og en i antal voksende flok, har formået at gøre karriere og nå frem blandt de fremmeste inden for sit speciale.

Dette med en altid utrykt holdning om, at man som kvinde sagtens kan klare sig på lige vilkår med mænd og uden særbehandling, hvilket Kirsten Reimers-Lund til fulde har bevist med et motto om, at stædighed betaler sig.

Igennem hele karrieren har Kirsten Reimers-Lund ud over arbejdet i Justitsministeriet og på advokatkontorer, fundet tid til socialt arbejde og engagement blandt andet ved Mødrehjælpens Retshjælp på opfordring af Hanne Reintoft.

Kirsten Reimers-Lund har hjulpet utallige skæbner gennem svære perioder i deres liv, og det såvel for kvinder som for mænd.

Kirsten Reimers-Lunds store faglige og sociale indsats har gennem hele karrieren været kombineret med en slet ikke usynlig tilstedeværelse i Københavns Advokatforening, hvor hun ikke mindst på revysiden har haft en karriere nummer to, hvor renommeet inden for munterhed og frække viser næsten kan måle sig med det, Kirsten Reimers-Lund har opnået fagligt.

En meget oplagt og værdig modtager af Dreyers Fonds Advokat Hæderspris 2019, og et eksempel til efterlevelse for alle os andre i branchen.

Fotos fra Hædersprisen af Niels Busch

Læs artiklen om Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund

Født 1949

Juridisk kandidat fra KU 1977

Speciale i familie- og arveret

Møderet for Højesteret siden 1989

Ridder af Dannebrog

Flere udgivelser om familie- og arveret

Mange tillidshverv herunder Advokatrådet m.fl.

Udpeget til flere lovforberedende udvalg

Redaktør på Alt for Damernes juridiske brevkasse

Radioadvokat i årrække

Fraskilt med 5 voksne børn og 5 børnebørn

Udgivelser

”Beregnet husleje i ægtefælleskifter” (2017)

”Danmarks Familieadvokat” (2016)

”Den nye arvelov, hvad betyder den for dig” (2008)

”Jeg skal skilles” (2008)

”Giftes – skal/skal ikke” (2005)

”Børn – et fælles ansvar” (2004)

”De bedste råd fra radioadvokaterne” (2003)

”Er tiden løbet fra tvangsarv?” (1999)

”Separation og skilsmisse” (1998)

+ diverse artikler i fagblade

Tillidshverv

2010 – 2015 Medlem af Retsvirkningslovsudvalget

2010 – 2015 Bestyrelsesmedlem, Øresundsadvokaterne

2004 – 2010 Medlem af Danske Familieadvokaters bestyrelse

2007 – 2009 Medlem af Ægtefælleskifteudvalget

2001 – 2006 Medlem af Arvelovsudvalget

1995 – 2001 Medlem af Advokatrådet

1995 – 2001 Formand for Advokatrådets Familieretsudvalg