Arkitekthædersprisen 2019

23. marts 2019

Arkitekt Jesper Gottlieb modtog Dreyers Fonds Hæderspris 2019 på baggrund af bestyrelsesens motivering ved arkitekt Mathilde Petri, der er gengivet i det følgende.Dreyers Fonds motivation

Jesper Gottlieb fra firmaet Gottlieb og Paludan tildeles Dreyers Fonds Hæderspris for sin vedholdende indsats for at højne det arkitektoniske udtryk på samfundets infrastrukturelle og tekniske anlæg.

Energiforsyning er et grundvilkår for vores dagligdag måske mere tydeligt end nogensinde. Vi forventer at have varme og strøm til rådighed og er i den grad handlingslammet, hvis forsyningen svigter. De store energianlæg fylder meget i landskabet og Jesper Gottlieb og tegnestue har tidligt været medvirkende til, at vi i dag har en række fine anlæg, der står som monumenter over vor tid. De bliver ikke bare rammen om en kompliceret teknisk funktion, men har deres eget arkitektoniske udtryk og bliver symbol på en herskende samfundsorden.

Mobilitet er et andet grundvilkår i vores hverdagsliv – vi bevæger os næsten alle fra et sted til et andet flere gange i løbet af dagen. Jesper Gottlieb og hans tegnestue har tidligt i deres virke haft øje for at disse bevægelseskorridorer skal arkitektonisk bearbejdes på lige fod med de rum, hvor vi slår os ned. Veje, broer og stationer skal sætte aftryk i vores erindring som gode og velfungerende rum.  De skal medvirke til at skabe sammenhænge i vores hverdag.

For Jesper Gottlieb er en af arkitekturens vigtigste roller netop at skabe sammenhænge. For ham ligger det meningsfyldte i at lade arkitekturen være en rolig og underspillet baggrund for tilværelsens i øvrigt mange sanseindtryk. Arkitekturen i sig selv skal ikke nødvendigvis bombardere os med indtryk.

Det kræver en helt særlig faglig begavelse og en hel del rettidig omhu at sammenfatte disse højteknologiske og multifunktionelle anlæg i karakterfulde arkitektoniske værker. Det er en fornøjelse at møde en arkitekt, der så dedikeret og ubesværet omsætter nødvendig teknik til vedkommende arkitektur.

”Forenklingens kunst er den største” siger vores prismodtager.” Jeg søger skønheden i det underspillede – at række ud over det personlige og tidstypiske. Jeg søger noget universalt og langtidsholdbart. ”

Hvordan gør tegnestuen så det? Hvilke virkemidler bruger de?

Måske ved at have en tro på, at der findes en form for arkitektonisk arvegods, der folder sig ud i det enkelte anlæg. En takt der skaber orden og form, et stof der behandles og træder frem, proportioner der skalerer bygningen i forhold til sted, mennesker og funktion. Her møder vi ikke de store selvopfundne formmæssige udsagn men snarere bygninger og infrastrukturer, der føjer sig ind og skaber sammenhænge på tværs af tid og sted. Klare former som rektanglet og cirkel går igen og når muligt udtrykkes tyngdekraften i store lukkede bearbejdede volumener.

At styrke skønheden i det underspillede er stærkt.

Det er Dreyers Fond en stor glæde at overrække årets Hæderspris til Jesper Gottlieb.
 

Fotos fra Hædersprisen af Niels Busch

Læs også artiklen om Jesper Gottlieb

 
Jesper Gottlieb

Født 1958 i Lyngby

Uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og University of California, Berkeley USA 1983

Gift og tre børn

Gottlieb Paludan Architects

100 medarbejdere inden for arkitektur, landskab og bygherrerådgivning

Specialiseret i infrastruktur, herunder mobilitet og forsyning

Ejet af ingeniør- og designvirksomheden ÅF Consult

Pt. projekter i Skandinavien, Holland, England, Tyskland og Kina.

Fremhævede projekter

BIO4, biomassekraftværk i København (under opførelse)

Shenzhen East Waste to Energy, Kina (under opførelse)

Värtaverket Stockholm (2016)

Stadsarkiv Delft, Holland (2016)

Byens Bro Odense (2015)

Varmecentralen i Københavns Lufthavn (2005)

Kastrup Koblingsstation (2000)