Dreyers Fonds Hæderspris

6. november 2013

Hver år hædrer Dreyers Fond henholdsvis en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig inden for deres felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982, og prisvinderne får hver 400.000 kroner i anerkendelse.

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2019

Dreyers Fonds Hæderspris 2019 gik til henholdsvis advokat Kirsten Reimers-Lund og arkitekt Jesper Gottlieb.

Kirsten Reimers modtog hædersprisen for sit utrættelige og faglige engagement inden for advokatbranchen og udvikling af familieretten. Jesper Gottlieb modtog hædersprisen for sin vedholdende og engagerede indsats for at højne det arkitektoniske udtryk af samfundets infrastrukturelle og tekniske anlæg.

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2018

Advokathædersprisen 2018 blev overrakt til Mads Pramming for sit store kollegiale arbejde, sin utrættelige indsats indenfor retsområder med særligt udsatte mennesker, og hans evne til at sætte fokus på samfundsmæssige problemstillinger i et juridisk perspektiv.

Arkitekthædersprisen 2018 blev overrakt til Erik Brandt Dam for sit poetiske og dedikerede arbejde med at synliggøre, integrere og udvikle vores fælles kulturarv i det arkitektoniske forslag.

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Mads Pramming her 

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds arkitekthæderspris arkitekt Erik Brandt Dam her 

Dreyers Fonds hædersprisoverrækkelse foregik i Valencia, Vesterbrogade 32 i København torsdag den 22. marts 2018.

 

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2017

Arkitekthædersprisen 2017 blev overrakt til Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen.

Advokathædersprisen 2017 blev overrakt til Allan Ohms for gennem sin karriere at have bidraget væsentligt til udviklingen af advokatbranchen og for at have gjort et forbilledligt arbejde inden for retspolitik og menneskerettigheder.

Læs mere om modtagerne af Dreyers Fonds arkitekthæderspris arkitekterne Mette Tony og Mads Bjørn Hansen her

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Allan Ohms her

Dreyers Fonds hædersprisoverrækkelse foregik i Valencia, Vesterbrogade 32 i København onsdag den 29. marts.

 

 

 

 

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2016

Arkitekthædersprisen 2016 blev overrakt til Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Med sit åbne, skarpe og reflekterende blik på omverdenen og sine fine evner til at omsætte stoffet i vedkommende projekter, er hun en markant udøver af faget.

Advokathædersprisen 2016 blev overrakt til Tyge Trier for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning og ved førelse af skelsættende retssager.

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds arkitekthæderspris landskabsarkitekt Kristine Jensen her

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Tyge Trier her

Dreyers Fonds hædersprisoverrækkelse 2016 foregik i Valencia, Vesterbrogade i København den 15. marts 2016.

 

Bo_rygaard_haederspris

 

 

Interview_kristine_jensen

 

 

Tyge_trier_takketale

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2015

Arkitekthædersprisen blev overrakt til COBE v/Dan Stubbergaard for tegnestuens virtuose evne til at favne byens dagligliv i uprætentiøse og animerende rammer.

Advokathædersprisen blev overrakt til Lida Hulgaard for på et højt fagligt niveau, og med stort mod og engagement, at have bidraget til udviklingen af skatteretten, og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden.

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds arkitekthæderspris arkitekt Dan Stubbergaard her

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Lida Hulgaard her

Dreyers Fonds hædersprisoverrækkelse 2015 foregik  i Valencia, Vesterbrogade 32 i København den 11. marts 2015

 

Lida Hulgaard interviewes af Lillian Gjerulf Kretz

 

Lillian Gjerulf Kretz interviewer Dan Stubbergaard

 

Dreyers Fonds direktør Bo Rygaard i Valencia

 

Hæderspris 2014

Dreyers Fonds Hæderspris blev i 2014 overrakt til advokat Per Magid og arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda.

Advokathædersprisen blev overrakt til advokat Per Magid for igennem sin markante advokatkarriere at være et fyrtårn i branchen med en meget stærk faglighed og høj integritet.

Arkitekthædersprisen blev overrakt til arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda for deres indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger og byrum.

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Per Magid her 

Læs mere om modtagere af Dreyers Fonds arkitekthæderspris arkitekterne Frank Maali & Gemma Lalanda her

 

Dreyers_Fond_Haederspris_2014_bestyrelse

Prisoverrækkelsen i 2014 foregik i Mogens Dahl Koncertsal, København.

 

Dreyers_Fond_Haederspris_direktør

 

Haederspris_Per_Magid

 

Haederspris_Maali_Lalanda

 

Fotos: Torben NielsenDreyers Fonds Hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles årligt en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982.

 

Dreyers Fonds Hæderspris 2017

Arkitekthædersprisen 2017 blev overrakt til Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen for deres indlevede og raffinerede arbejde med at fremkalde en stedbunden arkitektur med afsæt i traditionen.

Advokathædersprisen 2017 blev overrakt til Allan Ohms for gennem sin karriere at have bidraget væsentligt til udviklingen af advokatbranchen og for at have gjort et forbilledligt arbejde inden for retspolitik og menneskerettigheder.

Læs mere om modtagerne af Dreyers Fonds arkitekthæderspris arkitekterne Mette Tony og Mads Bjørn Hansen her

Læs mere om modtager af Dreyers Fonds advokathæderspris advokat Allan Ohms her

Dreyers Fonds hædersprisoverrækkelse foregik i Valencia, Vesterbrogade 32 i København onsdag den 29. marts.